+359888625765

Home » Хюмън Дизайн » Неутриното

Неутриното

Ето как работи Хюмън Дизайн.
Неутриното е елементарна частица, електронеутрален лептон, идваща от звездите, а в нашата Слънчева система от Слънцето и взаимодейства единствено чрез слабото ядрено взаимодействие и гравитацията.
Масата на неутриното е важна за обяснение на феномена „тъмна материя“ в космологията, тъй като е възможно концентрацията на неутрино във Вселената да е достатъчно висока, за да повлияе на средната плътност.
В близост до Земята около 65 милиарда (6.5×1010) слънчеви неутринота в секунда преминават през всеки квадратен сантиметър, перпендикулярен на посоката на Слънцето.
Неутринотата се създават при различни видове радиоактивен разпад, включително бета-разпад на атомни ядра или адрони, ядрени реакции като например тези, които се случват в сърцето на звезда, по време на свръхнова, или изкуствено в ядрени реактори, ядрени бомби или ускорители на частици и т.н. По-голямата част от неутринота в близост до Земята са от ядрени реакции в Слънцето.
В деня на нашето раждане и три месеца по-рано ние сме получили специфичен дъжд от неутрино (слънчева енергия, елементарна частица, електро неутрален лептон, с пренебрежително малка маса), който е минал по точно определен път, през всяка една планета от нашата слънчева система и Луната преди да ни докосне с животворния си отпечатък.
Всяка планета е ключ към нашето устройство и ни разкрива механизмите, които са ни формирали и са ни дали нашия енергиен отпечатък за цял живот.
Хюмън Дизайн ни разкрива нашия индивидуален енергиен отпечатък.
Повече за неутриното: тук

If you liked this publication, please like and share.