+359888625765

Home » 2027 » Цикълът на Спящия Феникс 2027

Цикълът на Спящия Феникс 2027

Цикълът на Спящия Феникс 2027 – какво ще се случи с нашата планета?

През 2027 ще започне цикълът на Спящия феникс, който ще задвижва планетата ни около 400 години. Нека се опитаме да разберем какво ще ни донесе.

Хората преминават през определени жизнени цикли – възвратите на Сатурн (около 28-30 годишна възраст), Уран (38-42 годишна възраст) и Хирон (около 50 годишна възраст). Всеки човек прекарва живота си под влиянето на един или друг инкарнационен кръст. По подобен начин цялата ни планета също претърпява влиянието на глобалните цикли и определени инкарнационни кръстове.
Степента на въздействие на глобалните цикли върху съществуващата цивилизация и поведението на хората е огромна. За да научим какво означава да живеем през конкретен цикъл или какво се случва, когато циклите се променят, можем само да спекулираме, като изучаваме разказите на очевидци на някои исторически епохи, тъй като продължителността на един глобален цикъл отнема около 400 години.

Звучи по-разумно да се смята, че глобалните цикли не съществуват и всеки човек е архитект на своята съдба. Много по-спокойно за ума е да вярва, например, че финансовата криза е причинена от погрешна стратегия в банковия сектор по отношение на кредитите, отколкото за момент да си представи, че сривът на световната финансова система през 2007 г., бе предизвикана от Нептун, който беше в 49-ия портал. Може би, в тази връзка, цялата тази информация звучи налудничево между прогнозите и обезпокоителните фантастични описания за „края на света“ през 2000, 2012 и 2021 година.

Глобалните цикли определят честотата, вибрацията или темата за това какво се случва на планетата през определен период от време, какъв ще бъде основният фон за случващото се и как ще си взаимодействаме.

Кръстът на планирането

От 1615 до 2027 г. нашата планета е под влиянето на Кръста на планирането. Този кръст се формира от четири поратала: 37, 9, 40 и 16. В основата на този кръст е каналът на Общността 40-37: Дизайн на част, която търси цялото и носи характеристиките, които дават основата на нашата цивилизация: Ние изживяваме интересите на семействата и на нашите общности. Най-често сме моногамни в поведението си. Тези хора, които проявяват различен модел на поведение, често предизвикват морално осъждане, а в някои държави дори и от правен характер.

Взаимоотношенията между хората са базирани на свързването с другия и разпределението на отговорностите в различните аспекти на живота. Например, в семейството е валидна формулата „мъжът носи парите, материалното, а жената живота и духа“. В обществото пък важи принципът за разделение на сферите на бизнеса – „Ние произвеждаме бонбони, Вие само ги пакетирате, но продавате завършеното цяло и заедно правим чудесен продукт „.

Ние се доверяваме един на друг и вярваме, че с изключение на някои случаи, хората като цяло са надеждни и заслужават уважение. Позволяваме на банките, които не се интересуват от нищо друго освен от финикийските знаци, да управляват парите ни в депозитни сметки. Държим парите си в банкови сметки и вярваме, че винаги ще имаме достъп до банкомати. Когато купуваме уреди се доверяваме, че те работят и че ако случайно се счупят винаги ще има сервиз, в който да ги ремонтираме. В нашия свят се сключват безброй договори и сделки между различни хора, основани на доверие. Ние се подкрепяме и се грижим един за друг.

Съществуват редица легитимни социални институции, които предоставят образование, подкрепа, лечение. Съществуват много неправителствени организации, чиято дейност е да „закърпват“ дупки в процесите, които държавните институции и бизнеса не могат да извършват или не изпълняват качествено. Съществуващите механизми до голяма степен подпомагат различните процеси в живота на хора, попаднали в трудни или предизвикателни обстоятелства. Когато някоя социална институция не работи (например: жилищните департаменти, правителствените структури или летището), това предизвиква веднага много въпроси и оплаквания, тъй като цикълът на Кръста на планирането ясно показва, че всяка социална институция трябва да работи за подкрепа и грижа.

Всички тези характеристики логично следват ценностите на порталите на този кръст: портал 37 е на майката и на бащата, портал 40 обича да работи за общността, за другите, за семейството.

16-ти портал е на обучението и развитието на уменията, свързан с моделите и фокуса. Качеството на талантът зависи от повторението. Да експериментираш постоянно, отноно и отново, подтикван от капацитета за критическо мислене, за да намериш перфектното изразяване. Гласът, който казва „Аз експериментирам“. Това е древената китайска хексаграма на музиката, танците и изкуствата. Тук са уменията за живеене, талантът за живота, великото изкуство да обогатяваш живота, чрез хармоничното канализиране на енергията. Ентусиазъм.

9-ти портал – фокусът върху детайлите, укротяващата мощ на малкото, мощта да се средоточош и да задържиш фокуса. Цялата логическа система изисква непрестанно експериментиране, тестване, повторение и практика. Потенциалът се осъществява пълноценно, чрез детайлно внимание към съответните значими аспекти.

Вижте цивилизацията, която сме създали, формите, сградите, изкуството, напредъка в науката, в технологиите, изследванията, детайлите до които сме стигнали, колко фокусирано го правим. Сега сме в първата линия.  Линията на изследователя. Изострена чувствителнсто. Балансиран и отговорен подход към намирането на разрешения на проблемите. Много тайни ще излезнат на яве и др.

Ние сме свидетели на това как този цикъл завършва. Светът е в процес на трансформация: има нарастващ брой разводи, повечето сделки започват да се основават на застраховането, на паричните и финансовите гаранции (доверителните сметки). Социалните институции бавно престават да предоставят подкрепата, която са предоставили преди и т.н.

На къде отиваме?

Влизаме в цикъла на кръста на Спящия феникс. От 1916г. сме в първата линията на 37-ия портал (глобалните цикли винаги започват с 6-тата линия на дадения кръст и накрая стигат до първата линия – основата). През 2027г. Влизаме в 6-тата линия на 55-ия портал.

Кръстът на спящия феникс

Кръстът на Спящия феникс е дълбоко индивидуален кръст, състоящ се от порталитe 55, 34, 59 и 20. Той носи коренно различна енергия, от тази в която всички ние живеем сега. Ще излезнем от естеството на даване на подкрепата от общностите, на пристрастеността към връзките и всички наши нужди за семейство, социални взаимоотношения и дълг. Ще преминем от сделки базирани на доверието към сделки с непознати странници, от устойчиво материално благополучие към цялостна вибрация на планетата и хората, която ще бъде: „Аз съм зает със себе си и с моето собствено оцеляване.“

През 2027 г. навлизаме в епоха, в която нещо умира и от пепелта се появява нещо ново. Влизаме в дълбоката тъмнина.

Това означава, че все няма да имаме време за осъзнаване в пространството на Вселената и на живота.

Какво ще се случи с нас? За нас това ще бъде шок и разрушение.

Ние наистина сме изживели най-блестящата от всички епохи в историята на човечеството, най-прекрасната ера.

През 2027, изведнъж ще започнем да чувстваме, че сякаш времето ни е свършило. Всички ще се будят рано сутрин и ще чувстват, че времето сякаш им е свършило. И тъй като повечето хора са задвижвани от ума и нямат това познание, те ще си мислят, че са просто в лошо настроение. Осем милиарда ще се будят в лошо настроение или просто ще се будят в страх, в едно необяснимо, нелогично чувство на шок.

Това е информация, която вече съществува на планетата. Някъде дълбоко в себе си ние усещаме, ние знаем, че идват Рейвовете. Знаем, че ще получим нов облик, който ще започне живот на тази планета, с неоговото развитие и господство. Ние сме оцелели по време на войни, на природни бедствия и екологични катастрофи. От тази гледна точка събитията от ХХ век с ужасните революции, двете световни войни, геноцидите над арменците, евреите, украинците, руските благодордници, по-голямата част от населението на Кампучия и Руанда, са част от подготовката за най-големия шок, през който ще се наложи да преминем – шокът от прехода през 2027.

Кръстът на Спящия феникс ни показва как навлизайки в този нов цикъл суетата на човечеството ще бъде шокирана. Усещането ще бъде как „Целият свят се върти около мен, а аз съм в шок от света.“

През 2027 г. Програмата вече няма да се интересува от хората. Програмата ще бъде проектирана за Рейвовете. За тях кръстът на Спящия Феникс ще бъде като „Посвещение“, като „Пробуждане“. За света на човеците няма да остане нищо друго освен „шок“ и оцеляване.

И тогава ще започнат да се раждат рейвовете, с определено химично качество на ДНК-то, за което са предназначени. В обикновените човешки болници ще започнат да се появяват първите малки рейвове като влечуги – със студена, дебела кожа, с пълна липса на изражение на лицето и пълната липса на реакция към външния свят и света на емоциите.

Основните характеристики на Рейвовете са:
• Липса на емоция
• Вегетарианство
• Липса на полурефлективно съзнание
• Липса на идентичност
• Без проблеми и ангажираност към ученето
• Свръхчувствителна кожа, неразвити, „плоски“ мускули на лицето и липса на изражение
• Слабо зрение и невъзможност за разграничаване на лицата на хората
• Различен от човешкия рН баланс
• Невъзможност за възпроизвеждане
• Напълно десни – четворна десни и със специална циркулация на енергията им
• Способност за споделяне на емоционална осъзнатост в пенти (група от 3 до 5).
• Силна стратегия за сигурност на групата.

Основата на кръста на Спящия Феникс е 20-34 – каналът на Харизмата, дизайн, в който мислите стават дела. Ако откриете сред познатите си генератори с този канал и се опитате да ги накарате да мислят за вас или за някой друг, освен за тях самите и тяхното оцеляване или да се грижат за вас и интересите Ви е малко вероятно да успеете.

Защо оцеляване? Защото повечето социални институции ще бъдат пълни с хора, които ще започнат да мислят само за себе си и собствените си интереси. Защото доверието в другите ще падне рязко. Защото лъвският дял от сделките с доставката на храна в големите градове ще бъде избягван, което вероятно ще доведе до ужасяващ недостиг на ресурси и ще доведе до икономическа инфлация. При разпадането на СССР, хиляди фирми остават, без необходимото гориво или суровини, тъй като горивото, произведено на територията на съседната, братска, но сега и много суверенна държава, се занимава изцяло със собсвеното си оцеляване. Можем да предположим, че преходът през 2027 г. ще напомня на нещо подобно, само че в непропорционално по-голям планетарен мащаб. Разбира се, тази трансформация няма да се случи за една нощ и веднага. Но всеки човек, който мисли в по-широки категории и може да види „по-голямата картина“, със сигурност резонира с това. То вече започва да се вижда как се случва.

Какво друго ще се случи през 2027г. и по-натам?

Появата на нов човешки вид. През 1781 г. Плутон е влязъл в 41-я портал, като по този начин дава начало на зараждането на деветцентровите същества. Следващият път когато Плутон влиза в 41-я портал е през 2025г. и ще доведе до нови мутации, които ще доведат до появата на нов човешки вид – рейвовете след 2027г. Те ще имат изцяло ново ниво на осъзнаване, различна форма и външен вид, други модели и начин на живот.

Рейвовете ще бъдат първите и единствени същества, които ще притежават емоционална осъзнатост. Защо, обаче ние не сме емоционално осъзнати? Защото енергийният център на Слънчевия сплит е двигател, който преживяваме като емоционална химия, движеща се нагоре и надолу, от надежда към болка. Особено при емоционалните хора един ден те се събуждат и имат един поглед над света, а на следващия ден съвсем различен. Емоционалната химия определя как дадения човек осъзнава емоционално себе си, в конкретен момент в света и за това не можем да говорим за състояние на фокусиране на съзнанието в настоящия момент, тъй като за емоционалните същества яснотата идва с времето, няма я на момента.

Рейвовете ще имат специална връзка с храната. Ние не знаем какво ще ядат и колко ще се нуждаят от храна, но знаем, че ще са родени да бъдат вегетарианци. От клона в Хюмън Дизайн, който се занимава със здравната система (PHS) е известно, че всички „десни“ – които са пасивни и възприемчиви, не се нуждаят от голямо количество енергия, за да оцелеят физически. Рейвът ще бъде напълно „десен“ за всички променливи – те няма да имат нищо ляво (стратегическо) от хората. Можем да предположим, че ще им трябва много малко храна и може би ще ядат прана, слънчева енергия, вода или билки. Те няма да могат да ядат месо, няма да консумират топла храна и ще се хранят през нощта.

И понеже ще се раждат все повече такива деца, разбира се, ще възникне въпросът „какво да правим с тях?“. За тези деца това ще бъде истинско предизвикателство. За да се осъществи мутацията при рейвовете те ще трябва да са обединени в Пента (мин. трима, но особено при пет от тях), в аурична връзка. Това ще отнема време. Не знаем как точно ще се развият нещата и дали новородените рейвове ще преминават през различни фази на мутация или ще се променят от поколение на поколение. Знаем, че новото поколение рейвове родено някъде около 2050 г. ще се различава от първото поколение. Не знаем как ще се случи, но успоредно ще има и мутация при хората. Това е нещо, с което можем да спекулираме. Емоционалната сигурност може да бъде възпирана от вълната. Това означава, че за хората с емоционален авторитет, освен сигурността на изливането на емоцията след 2027г., може да престане да я има и стойността на емоционална достоверност и яснота. Може би ще има истински стоп вълни.

Сега идва подготовката. Аутистичните деца са мутанти, странни деца и е трудно да се намери подход към тях. Ра ги нарича: „Дясна мутация в грешното време“. Това са деца, които имат някои черти на Рейвовете: емоционално дистанциране, неадекватна реакция в социални ситуации, отчужденост и липса на контакт с други хора, невъзможност да разпознават лицата на други хора.

За нас, за хората, е важно да разберем, че когато вълната бъде фиксирана, храната ще загуби своята емоционална привлекателност. Всъщност, за повечето хора след 2027 г., храната няма да ги запълва с емоционални преживявания и тъй като и сексът няма да носи емоционално удоволствие, въпреки че навикът ще продължи, основното преживяване ще бъде шокът от чувството за празнота на живота. За хората, които нямат проблясъци на духовност, животът ще губи смисъл.

Мутацията на центъра на слънчевия сплит.

Слънчевият сплит е мотор, който работи във вълна. Този механизъм не работи правилно при повечето хора. Голяма част от това е неразбирането на механиката и опитите на хората да си обяснят какво се случва, каква е тази емоционалната несигурност и защо в животът им е нестабилен. Мутацията, която ще дойде през 2027 г., ще направи центъра на слънчевия сплит, център на осъзнаване, който ще разчита на мигновенното получаване на информация, чрез ауричното поле, моментното отчитане на електромагнитното поле и т.н. неща, които са отвъд и най-дивите ни мечти за възможностите на човешкото възприятие. Хората, които ще бъдат родени след 2027г., ще имат потенциал за по-голяма чувствителност, отколкото сега. В момента способността ни да бъдем емоционално осъзнати е много ограничена. Ние не усещаме почти нищо от нещата, които ни влияят, което в езотериката се нарича „вибрация“ – потоците на неутриното, аурите на други хора, честотата на Пентата и на Уа-то (Penta and Wa frequency), гама-лъчите, електрическите и магнитните полета и т.н. Те са отвъд възприятията на по-голямата част от хората.

Вълните на промяната.

Мутацията ще се случи в 49-ия и 55-ия портал на центъра на Слънчевия сплит, под въздействието на натиска и напрежението на 19-ия и 39-ия портал, които се намират в Корена. След 2027г., 49-ия и 55-ия портал няма да имат вълнова природа. Не знаем как това ще засегне хората, които са живи сега и имат канали 19-49 или 39-55, както и отделните портали: 49-ти и 55-ти, но може да се предположи, че при децата, родени след 2027г., тези портали ще работят без вълни.

Намаляване на човешката плодовитост.

Поради фактът, че 55-ият портал е в опозиция с 59-ия портал в мандалата и е отговорен за възпроизвеждането, една от промените, които ще се случат по пътя ни след 2027г. е огромен спад в плодовитостта при хората. В един свят с бързо развиваща се дейност върху изкуственото възпроизвеждане и сурогатните майки, колкото по-близо се приближаваме до 2027, толкова по-трудно ще бъде да забременяваме и да имаме бебе. Освен това сексът и интимността ще загубят предишната си привлекателност. А и независимо дали ни харесват сексът и интимността, залогът ще бъде на друго място, свързан с елементарното търсене на храна и сигурност.

Нова духовност.

Друга промяна в контекста на предстоящата мутация – на 55-ти портал, порталът на духа, ще бъде свързана с това, че емоционалният център става център на осъзнаване (като Аджната и Далака). Това осъзнаването от нов тип, ще позволява на духът да се изразява на основата на свръхчувствителността, вместо да бъде подложен на изкривеното възприемане на емоционалната вълна.
Само че тук не говорим за това, че цялата планета внезапно ще се „пробуди“ или „ще повдигне вибрацията и ще направи прехода към по-високо измерение“. Напротив – нека погледнем на това трезво – какъв дух може да бъде въвлечен, ако 99% от хората живеят само за себе си? При наличието на такъв силен потенциал, тези от нас, които ще наблюдават трансформацията през 2027 г., ще е по-вероятно да виждат по-скоро всички възможни последици от липсата на духовност – сляп егоизъм, вътрешна празнота, безсмислие, липса на съдържание и настоящо проявление на грозотата в хората. В тази грозота, сравненията с Инквизицията през средните векове и унищожителния режим на Сталин ще изглеждат като „добрите стари времена“.

Краят на животинската храна и на домашните любимци.

Мутацията в 49-ия портал ще прекъсне връзката на хората с дивата природа. Мистично погледнато, каналът, 19-49, каналът на Синтеза, дизайн на това да бъдеш чувствителен е междувидов канал, свързващ хората и животните. В този портал има биохимия, един вид „договор“ с животните, чрез който сме ги опитомили, станали са домашни и ги използваме за храна, ресурси и като питомци. Този договор с животните ще бъде разтрогнат. Ще се появи едно безпокойство и от двете страни и ще има трудности при контролирането и използването на животните. Тези трудности в природата ще бъдат психологически (сега много хора стават вегетарианци и в бъдеще тази тенденция ще се увеличава), физически и поведенчески. Хората ще започнат да получават все по-голяма съпротива от домашните животни и домашните любимци – котки и кучета ще бягат, ще отказват да се подчиняват на команди, ще спират да се отнасят приятелски с хората. Също могат да се появят и болести, които ще засягат цели видове (както с намаляването на пчелната популация и увеличаването на дивите африканските пчели, птичия грип, свинската чума и др.)

Краят на Бога и на религиите.

От друга страна 49-ия портал е и тясно свързан с нашите религии, с Господ. „Трябва да намеря Господ Бог и да повярвам в него“ е също толкова лесно да се открие в бодиграфа ни както и всички останали аспекти на човешката природа.

След 2027 г., ще спре натискът да намерим Бог, да търсим Бог, да бъдем с Бог в една Църква, в една духовна общност или просто да търсим „по-висша сила или кауза, която обяснява всичко“. Никога преди не се е случвало религията да е била подлагана на такава атака и кртика от обществото и от науката, както в днешно време. Примерите със скандалите с Pussy Riot, активното порицание на доходите и начина на живот на православните свещеници, скандалите с педофилията в Католическата църква, книгите на Стивън Хокинг и Ричард Докинс с идеите за научно просвещение и др.
Ще предадете ли своя Бог просто ей така? Уви, не. Със сигурност виждаме, че тази страна на религията в отговор на тези атаки изглежда като много войнствен фундаментализъм – не само в исляма, но и в християнството, в юдеизма и т.н. Църквата, усеща загубата на своето влияние и до 2027 г. отчаяно ще се опитва да се интегрира със силата на закона и да налага своите правила в Конституцията, в армията и в образованието (да се учат заедно или вместо научни дисциплини, религиозни митове), да започнем следващите „кръстоносни походи“ срещу неверниците, да се провокира разделението на хората на „нас“ и „тях“, за да се изпращтат бомби или вирусни щамове на хора-мъченици в супермаркети и гари и т.н.

Това ще приключи през 2027 г. и ако вашият собствен духовен стремеж е бил свързан с „тъмната нощ на душата“, ако сте преживели най-ужасните дълбини без никаква подкрепа отвън, вече имате разбиране за това какво е вероятно да бъде постоянната вътрешна реалност на повечето хора, лишени от Бога и вътре и отвън. Само си представете какво ще се случи с хората, които са спирали от проявление агресивната си природа заради страха от това да не би да отидат в Ада, заради моралното „Ти няма да убиваш“, които внезапно разбират, че Рая никога не го е имало и никога няма да го има?

Ще има промяна и в социалните институции, които са толкова популярни и често срещани на Запад като брак, образование, социални институции и др. Социалната подкрепа ще загуби своята привлекателност. Хората ще спрат да разглеждат обществото и общността като нещо привлекателно. Кръстът на Спящият Феникс, дълбоко личен по природа, няма да подкрепя нищо от това. Най-вероятно ще трябва да забравим какво е болница. Най-вероятно нашите деца няма да получават пенсия или социални помощи, както не ги получават и сега хората в страните от третия свят.
Ако погледнете на футуристичните прогнози на съвременните учени и икономисти, ще видите много общо с космологичната перспектива на хюмън дизайн за бъдещето. Например френският учен и икономист Жак Атали в книгата си „Kратка история на бъдещето“, интелектуално сравнявайки миналия опит с развитието и упадъка на цивилизациите, стига до същия сценарий за бъдещето като Ра Уру Ху: граждански войни, индивидуализъм, оцеляване, максимизиран пазар, с потребителско отношение. Тези тенденции вече се проявяват активно – просто погледнете света внимателно и от дистанция.

Бъдете себе си – това е възможността да бъдете живи и здрави.

Цялата информация в Хюмън Дизайн сочи към едно важно нещо – разбирането за важността и високата точност за настройката на вашият тип превозно средство и вашата стратегия. Само така идва и разбирането на важността на 7-годишния процес на рехабилитация, наречен деобуславяне.

Непрекъснатият експеримент със знанието за Вашия дизайн е ключово. Иначе оставате в илюзията за свободния избор, нещо от рода на „Знам, че съм генератор, чета за него и това ме прави по-умен от всички останали ”. Можете да знаете за своя дизайн и даже да имате огромен успех, но да вземате решения с ума си и да си припомняте, че сте генератор само когато става въпрос за хюмън дизайн.
Много хора използват хюмън дизайн като извинение за поведението си или просто, за да се наричат със звучните имена „Прожектор“ или „Генератор“.

След 2027 г. човешкият дизайн ще е знанието, което ще ни позволи да си отговаряме само на два основни въпроса: „Какво ще правя сега, за да оцелея?“ и „Мога ли да се доверя на тези хора?“. Това е единственото знание, което няма да се разтвори в нарастващия хаос, объркването, липсата на разбиране за глобалните бедствия, безразличието към страданията на другите. И ние сме повече от привилегировани да имаме възможността да наблюдаваме залеза и трансформацията на нашата цивилизация.

Стратегията и авторитета настройват вибрацията Ви и учат тялото Ви да взима правилни решения. В крайна сметка, ако си сам, няма от какво да се страхуваш, нали? Ако четеш това и си озадачен, скептичен, уплашен, невярващ или нещо друго, помни, че твоето тяло, въз основа на сигналите на твоя вътрешен авторитет, ще те отведе там, където ще бъдеш жив, здрав и щастлив въпреки всичко.

Животът на Земята ще продължи още 1300 години …

Хората ще могат да съжителстват с Рейвовете до самия край.

Въпреки това, двата вида, хомо сапиенс ин транзитус и рейвовете ще живеят в напълно различни паралелни реалности. Контактите между тези два вида ще бъдат изключително ограничени.
Рейвовете ще изградят своя свят отвъд нашите разбирания и цивилизация и ще бъдат напълно отделени от нас. Рейвовете няма да имат интерес към постиженията на нашата цивилизация и напредък.

Единственото нещо, от което Рейвовете ще зависят и заради което ще се нуждаят от нас и нашите потомци е процесът на възпроизвеждане.

Всеки вид е модел, който има начало, среда и край. След 200 години хората ще бъдем до 20% от планетата.

Въпреки трудностите за нашия вид и цивилизация като цяло, хората ще могат да оцелеят спазвайки Стратегията и Авторитета си! Оцеляването е единственото нещо, което остава за нас. Програмата и цикълът на Спящият Феникс ще ги е грижа само за Рейвовете, не за хората. Това е, което ще да наблюдаваме през следващите 400 години.

Най-доброто, което можеше да бъде предложено на хората и човечеството като цяло, вече е осъществено.

Времето и животът в цялата им слава ни предлагат шанса да гледаме този филм. Всичко това ще се случи някъде не толкова далеч във времето тук, на нашата планета Земя. Сега този свят ще бъде собственост на следващия вид, който е изолиран от клетките на човешката ДНК и е въплътен в нова форма, наречена Рейв. Цялата история на човека и човечеството като цяло е била само за да се даде възможност да се роди нова форма. Това е целта и тайнате на еволюцията и на мутациите като цяло – винаги да правят следващата стъпка в развитието …

За да получите нова формула на химията на ДНК и да я обогатите в подходяща форма, имате нужда от разнообразие и голям брой генетичен материал, от който да се изгради химията на ДНК. За това са се появили всички тези хора на земята, за да се извлече съответния генетичен материал нужен за следващата стъпка от структурата на новите неизвестни форми на живот – Рейвовете.
И ние сме участници и наблюдатели на тези процеси на мутация.

Земята в близко бъдеще ще се отърве от пренаселеността, но не и от точното количество генетичен материал, а именно хората, които се пробуждат. Нещата ще започнат да се случват много бързо на няколко етапа. Никой не е виновен – това е само част от процесът на следващия цикъл от мутагенната програма. И ние сме част от процеса на развитие на ново съзнание на планетата Земя, но не и крайният му резултат. Последният етап е Рейва.

Налага се да схванем, че за глобалната програма, за еволюцията, за мутациите всичко свързано с морал и етика не съществува. Всички наши: „О? Ау? Ама защо?“ и „Аз не съм съгласен. Аз съм по-важен и достоен да оцелея!!!“ Програмата е тази, която определя подходящия генетичен материал, химията на ДНК-то за следващия етап и не е въпрос на морал, философия, култура, въображение, изборите или нещо друго. Това е само механика и химия, за стартиране и развитие на Програмата. Ние всички сме част, а не цялост.

Ние ставаме цели, едва след като се заърнем у дома при гроздовете кристали. Сега играем ролите си, дадени ни при раждането и идентифицирани от Програмата. Игралното поле е възможността, наречена планета Земя. Много е важно да разберем временността на нашите костюми, а не да се докосваме и идентифицираме с всичко, което ще се случи в близкото бъдеще. Това може да Ви спаси от пълна лудост, обърканост, депресия и страхове от бъдещите процеси, които идват …

Хюмън дизайн е предназначен да ни държи цялостни.

Ако разбираме това през призмата на нашата илюзорна Мая, в която всички ние се озоваваме при раждането, то стратегията и авторитетът са всичко, което може да се спомене след горното.

Докато затваряме вратата на този 400-годишен цикъл на „Кръста на планирането“, ние започваме да виждаме все повече и повече „научна фантастика“, която става все по-далечна от суровата икономическа реалност, в която живеят повечето хора. Толкоз за „техническите утописти“.

В този момент се чувстваме сякаш сме на ръба на пропаст и не защото не разполагаме със спасителни идеи и утопични мечти. Кръстът на планирането е доминиран от логическата верига и е велик в това отношение. Но ние сме все още далеч от това да знаем как да работим заедно в хармония, за да осъществим тези големи идеи и планове в световен мащаб. И затова, няма и да успеем. Всичкото това планиране, което правим свършва през 2027г. Всички тези големи идеи, които имаме, ако не се изпълнят и конкретизират до 2027г. и малко след това, просто няма да се случат.

Хаосът (Мутацията) на 2027 г. ще доведе до изместване на глобалния цикъл и от там до промяна в глобалната икономика, базирана на нефта. Вероятно, както казва Ра, ще трябва да очакваме най-лошото, поне първоначално. Преди раждането идва смъртта, а ние все още не сме съвсем мъртви. 2027 представлява лоста на нашето преместване в Кръста на Спящия Феникс, който трябва да се събуди, да умре и да се издигне отново от пепелта на предишния цикъл (на Планирането). Голямото пробуждане е започнало. Съмнамбулството и великите илюзии на нашето време постепенно се разбиват. И все пак, парадигмата на Планирането все още не е умряла и не може да направи път за новото (Спящия Финикс).

Тъй като тези глобални цикли отнемат стотици години на развитие, придвижвайки се изцяло към новото, не бива да очакваме прехода да стане изведнъж, а по-скоро като непрекъсната борба между две големи сили, които се проявяват в различни и много специфични резултати във времето и пространството (и вече случващи се).

Техтопичните предсказания за бляскавото бъдеще на хипертехнологизирана цивилизация, не вземат предвид, че нашата глобална тематика претърпява огромна промяна. Придвижваме се от авторитарното племенно-колективно планиране присъщо на първите линии, в които са в момента порталите в кръста на планирането и дават възможност да се управлява, чрез мащабно централизирано управление.

Влизаме в ерата на 6-тата линия – Индивидуалната мутация – епоха, която се стреми повече към анархия и децентрализация, отколкото към централизирано управление и контрол. Предстои индивидуално оцеляване (34/20); завръщането към Племето само за заземяване и като платформа за това, което ще бъде преди всичко индивидуален процес; сексуална революция (59.6 Флиртът за една нощ) и духовност от типа на направи си сам (DIY Spirituality).

Новата Глобална Тема, която ще обуславя всички като нова фонова тематика е 55.6 (Индивидуален егоистичен Дух/Изобилие: „Натрапчивостта на придобиване, макар и отчуждаваща, все още е косвено полезна за другите …“). И това идва в съчетание с гореописаните подтеми. Всичко това ще излезе на преден план при разпадането на племенните, колективните, морални и правни структури, които все още ни задържат в плътно обвързаните ни мрежи на илюзорния контрол (държавното управление).

Кръстът на планирането е обсебен с подробностите (9-ти портал) на логично планирано и проектирано бъдеще, но не е добре запознато с по-голямата картина, представена от миналото (например факта, че всяка „Цивилизация“ преди нашата собствена е паднала в тщеславието си), и това е по-вероятното да се случи, вместо късогледите и наивни представи за бъдещето.

2027 започва за нас мутатционен преход и ние усещаме вече неговия натиск. Това може да е най-голямото ни еволюционно препятствие, с което сме сблъскавали от последната Ледникова епоха, или може да мине и много по-гладко, не можем да сме сигурни (а и надали някой може да знае със сигурност). Предполага се, обаче, че първо ще стане по-зле, преди да стане по-добре и да се оправи. Ра Уру Ху споделя, че Великата Мутация наистина ще донесе библейското пророчество „последните ще бъдат първи, а първите последни“. Картите на световния дълг сякаш потвърждават тази тенденция.

Колко ли дълго време ще отнеме промяната на 2027 г., за да се разрушат глобализираните ни структури на поробване и контрол? Единствено Програмата ще го направи. А ние ще бъдем по-малко заинтересовани от нашата колективна посока (40-37), отколкото от нашето индивидуално оцеляване (20-34), нашата индивидуална връзка с Духа (55) и флиртуването, секса (59) като основен източник на подрхранване във времена на такъв труден преход. Чрез способността ни да оцеляваме и стамината да израстваме духовно, всеки един от нас ще може да се превърне в индивидуален ролеви модел, вдъхвайки един на друг силата да се промушим през родовия канал с пълна сила, за да си гарантираме, че няма сме задушени в прехода (например, чрез глобалното затопляне или още по-ненужните ни войни).

Вероятно ще се завърнем към земята под някаква форма на малки общности, технологично асистирани, но не и доминирани, нещо като индивидуално-ориентиран комунализъм. Ще „изкопаваме“ ресурси от евакуираните градски райони (нещо като „воини на боклуците“) и когато „се издигнем от пепелта“ на Планирането във Феникса ще е за да изградим и възстановим съвместния ни живот на тази планета с по-устойчиви средства.

Като се има предвид разпадането на канал 19-49, след 2027 г., вероятно заедно ще живеят материално зависими двойки или пенти (семейства/малки групи от 3-5 човека/малки предприятия) и все по-малко ще се разчита на големи организации (корпорации и правителства).

59.6 (Флиртът за една нощ) гледа към 40.1 – така че, като цяло, като мощна подтема в рамките на тази мутация ще имаме и изключителна сексуалност, но тя ще бъде сдържана по пътя си. Това е енергия, която казва: „Ако няма да се женим, поне можем да се позабавляваме.“ И след това ще продължим по пътя си, докато не намерим някой достоен, с когото да се установим. Това е енергията, която най-силно ще повлияе на това как двойката се свързва в бъдеще. И то вече се усеща.

Програмата отваря възможността за един вид извънреден алтруизъм. Това би било доста голям обрат за хората, които са най-големите убийци на други видове, но все пак формират основата, върху която се появява потенциално далеч по-висш вид.

Това е нещо, което тепърва ще се изяви и изживее. За онези от нас, които ще могат да видят света, това знание след повече от 100 години, може би, ще бъде очарователно и много красиво прозрение.

Това не е краят.

Рейвовете са също преходен вид. Те са един вид репетиция на ролите, създаващи сцената за едно единно съзнание, в което всички аспекти функционират заедно – а не като отделни брънки, не като отделни личности. Рейвовете функционират заедно като цяло, независимо от тяхната отделност, тъй като имат общо съзнание. Това е единично съзнание, което е споделено. Те няма да имат нужда да общуват, защото заедно те стават едно цяло.

Формите, които ще дойдат, ще бъдат надарени със съзнание, което е цялостно. Те ще бъдат надарени с Единна Личност. Ние не знаем какво е това. Сега го наричаме Бог – Цялото, Единното, То, Природата, и т.н. Преминаваме към момент, в който всички кристали се въплъщават като един – в един и същи миг! Това е духовно единство и зaвръщане към първоизточника. Но това ще отнеме малко повече от 2 милиарда години. След като свършим земния си път, ще имаме нов дом на кристалите на съзнанието. Това е Оберон, една от луните на Уран, наречена още Луната-близнак, тъй като имат приблизително еднаква маса и подобни повърхностни характеристики. Удивително е че двете луни толкова си приличат. Тези 2 милиарда години, през които ще бъдем на Оберон е по-кратко време от това, което сме имали на Земята и ще съществуваме в нова форма, наречена Ерон.

Ероните няма да имат:

  • чувства, кризи или промяна: няма глад
  • преценка, корекция или талант: без вкус
  • откритост, без външно, което е вътре: без секс, без храна
  • гърло: безмълвие
  • глас: мълчание
  • ум: тишина
  • смърт.

Няма да има смърт. За нашето съзнание тези времена ще продължат „вечно“. Но и това не е краят. Вселената ще продължава да се разширява докато вероятно достигне момент на баланс, когато ще колабира в себе си, за да се „завърне в утробата“ и всичко да започне от начало. Не знаем. Можем само да спекулираме и да храним ума си с интересни сценарии, които дори н

е можем да обхванем със съзнанието си.

Нека не пропускаме живота, който се случва тук и сега. Ние сме едно с цялото, но живеем в илюзията за отделеност. Ние обуславяме и биваме обуславяни. Живеем в програма и всичко, от което имаме нужда са нашите стратегия и авторитет. Каквото и да е нашето пътешествие, ние ще го изживеем, дали от светлата или сенчестата му страна. И накрая, ако умрем коректно, ще се завърнем при нашите гроздове от кристали, за да внесем приноса си в тоталността. Смисълът е в това да живеем живота, който ни е даден и да разширяваме съзнанието си. Просто да бъдем!

Обичайте се, такива каквито сте!

Използвани са извадки от лекция за „Космологията“ на Ра Уру Ху, 2006 г. и извадки от лекцията за „Бъдещето“ на Ричард Бомонт, 2017 г.

Ако тази публикация Ви се е сторила полезна или интересна, моля споделете я с приятели или харесайте страницата ни.

Ето тук и видео с предсказанията на Слава Севрюкова, които поразително си приличат с идващата ера на Спящия Феникс:

 

Вашият коментар