+359888625765

Home » Дизайн на човека » Основни понятия

Основни понятия

Мандалата (колелото) в Хюмън Дизайн

Колелото има три отделни кръга, а в центъра е графиката на тялото.

Във вътрешното колело са 12-те знака на зодиака. Въпреки че дизайна на човека използва същото колело като Астрологията, то разделя и интерпретира колелото по различен начин.

Външното и най-външното колело показват 64-те основни разделения, наречени поратли“, и техните съответни хексаграмни структури – Ин и Ян, които съответстват на 64-те хексаграми от И-Дзин-книгата на промените, кодоните и аминокиселините в нашите гени. Всеки портал е разположена на графиката на тялото и около мандалата в позиция, която не се променя.

Всяка от планетите, в нашата слънчева система, се движи с различна скорост. Те следват последователна орбита около Слънцето. Първата стъпка в изчисляването на диаграмата в дизйана на човека е да се отбележат точните позиции на планетите, Луната и други аспекти на нашата Слънчева система.

Позициите им в мандалата активират съответните елементи в графиката на тялото,  приблизително 3 месеца преди раждането и в момента на раждането. Комбинацията от оцветеното и онова, което остава отворено, създава уникалната ни енергийна графика на тялото.

Разделите на колелото са толкова малки, че активирането може да се промени в много кратък период от време, минута по минута, което потенциално може значително да промени в графиката.

Центровете

Геометричните фигури в графиката на тялото се наричат ​​центрове. Оцветените места работят консистентно в нас, затова можем да им се доверим и също влияят върху другите хора и групи. Белите центрове работят непоследователно в нас и това е място, където самите ние се влияем от други хора и планети и затова не можем да им се доверим.

В зависимост от това кои центрове са оцветени, ние получаваме енергийната ни карта.

Ако никой център не е оцветен, получаваме типът Рефлектор.

Всичко, което е бяло“ е отворено и възприемащо в нашата графика и е обикновено изпълнено с концепциите на ума“. Дефинициите ни също могат да живеят в не-аз, и обикновено не създават проблеми за нас, тъй като там тече постоянна енергия  и има жизнена сила.  Тези места могат да създават проблеми на другите, на за нас самите рядко са в същността на проблемите ни. Изборите не са на местата където сме дефинирани, а в отвореността ни.  Това са местата, на които учим в този живот. Това са местата, където имаме потенциала да добием мъдрост и в крайна сметка да ги овладеем. Не-Азът никога не изчезва. Умът никога не си отива. Той просто капитулира преди нашата стратегия и авторитет.

 

Неазовата стратегия на отворените центрове

Стратегия и авторитет

Стратегията и авторитетът са ключът към всичко в дизайна на човека. Допълнителната информация доказва само валидността на стратегията и авторитета. Стратегията ни дава типа и произхожда от генетичната ни конструкция. Има четири типа хора според различната им аура – генератори, прожектори, манифестори и рефлектори и те са предназначени да се движат през живота по различен начин.

Стратегията на генераторите е да изчакат живота да дойде при тях и да реагират или не с тяхната енергия. Стратегията на прожекторите е да изчакат живота и хората да отправят официална покана за ангажираност и да им предоставят енергия, с която да работят. Стратегията  на манифесторите е да информират останалите, преди да действат или да се изказват, защото винаги оказват въздействие. Стратегията на рефлекторите е да изчакат цикъла на Луната (28-9 дни), тъй като те се променят с потока на неутриното. >> Повече за четирите типа

 

Авторитетът може да бъде:

Емоционален, ако емоционалният център е дефиниран; >> Повече за емоционалният авторитет

Сакрален, ако е дефиниран сакралния център, а емоционалния център не е дефиниран;

Далачен, ако е дефиниран далакът, а емоционалния и сакралния центрове не са дефинирани;

Его, ако не е дефинирано нищо друго под центъра на егото;

Г-център, ако не е дефинирано нищо друго под Г-центъра и

Няма вътрешен авторитет, ако не е дефинирано нищо под гърлото.

 

 

Дефиниция

Има четири вида дефиниция.

 

>> Повече за единичната дефиниция
>> Повече за прекъсната дефиниция
>> Повече за тройно прекъснатата дефиниция
>> Повече за четворно прекъснатата дефиниция

Прoфилите

 

Структурата на хексаграмите

1-ва Хексаграма ключови думи: скромност, авторитарност, съзиданието е независимо от волята, емпатия, превантивна атака, егоизъм, архетип, интроспекция, основа, движение между слабост и сила.

2-ра Хексаграма ключови думи: отшелник, демократ, любовта е светлина, фанатизъм, срамежливост, самодостатъчност, естествен, проекция навън

3-та Хексаграма ключови думи: мъченик, анархист, енергия за поддържане на творческата работа, песимизъм, откритост, алчност, адаптация, създадени и разбити връзки, интуиция

4-та Хексаграма ключови думи:: опортюнист, абдикатор, самотата като средство за творчество, умора, братство/сестринство, щедрост, екстернализация, фиксирана, еднопистов ум

5-та Хексаграма ключови думи:: еретик, генерал, енергия да привлечеш обществото, спасител, казанова /фаталната жена, изпълнител, вкус, съблазън, безкористност или егоизъм, универсализация, дисциплина или бунт, поле на проекции

6-та Хексаграма ключови думи: модел за подражание, администратор, обективност, оптимист, секс за една нощ или не, предпазливост, върхът на покрива, съчувствие/апатия, преход, лидерство или не.

 

Каналите

Центровете са свързани посредством 36 канала, чрез които да оживяват. Каналите са тези, които ни дават нашата жизнена сила. Два портала от всеки център са свързани, чрез канала и сумата е по-голяма от отделните части. Това е съвсем нова конструкция. Единственият тип, който няма канали и няма постоянна жизнена енергия са Рефлекторите. Заедно с проежкторите те съставляват неенергийните същества. Прожекторите и манифесторите могат да имат до 3 двигателя – Слънчев Сплит, Коренен Център и Център на Волята. Ако в диаграмата си имате активен Сакралния Център, тогава Вие сте тип генератор. Различните канали могат да бъдат проектирани, генерирани или манифестирани. Както можете да видите, повечето от каналите са проектирани, което означава, че те са тук, за да бъдат първо разпознати и след това поканени, преди да действат или да говорят. Генерираните канали са тук, за да откликват и иницииращи могат да бъдат само трите чисти манифестиращи канала.

 

 

 

Порталите

Порталите са свързани с 64-те хексаграми на И-Дзин. 64-те портали имат по 6 линии, които носят различни конотации и всеки от тях има конкретно име и е фиксиран или не (екзалтация, падение и ✱съпоставяне – фиксираност и в екзалтацията и в падението).

 

 

Черното и червеното в картата

Стойностите показани в черно идват от кристала на личността. Това е осъзнатото и това, което си мислим, че сме.

Стойностите показани в червено на картата идват от дизайна. Това е несъзнателното и това, което е тялото ни, гените, които сме наследили от родителите си.

>> Повече за черното и червеното

 

Под-нива – Цвят, Тон и База

Всеки портал има шест линии и различен цвят, тон и база. Чрез тях можем да определим здрасовсловната обкръжаваща среда, средата  и начина за здравословно хранене, мотивацията и перспективата ни, които предмет на изучаване в PHS (Първичната здравна система), Рейв психологията в Хюмън Дизайн, промениливите (Variables). Потокът от неутрино създава три различни честоти (цвят, тон и база) докато преминава през кристалите на съзнанието, които са в центъра на нашето материално съществуване в материалната плоскост.

 

 

 

Дизайн на формите

Всички форми, дори и неудушевените предмети имат дизайн.

 

 

Дизайн на сънищата

Когато спим дизайна ни се променя като на бозайник и ставама пет центрови същества. Неутриното тогава ни обуславя влизайки с различен ъгъл в тялото.

 

 

 

 

Дизайн на двама партньори

„Вие никога не опознавате истински партньора си. Вие опознавате съществото, в което се превръщате заедно.“ Ра Уру Ху.

 

 

 

Дизайн на трансауричните форми

 

Пента – минимум трима души.

 

Уа -минимум 16 души.

 

 

>> Повече за Хюмън Дизайн

>> Типовете в Хюмън Дизайн

>> Анализи и консултации

>> Повече за емоционалната осъзнатост

 

Ако тази публикация Ви се е сторила полезна или интересна, моля споделете я с приятели или харесайте страницата ни.

Регистрирайте се за нашия бюлетин

* indicates required

Intuit Mailchimp