+359888625765

Типове

Aura-Types
Четирите основни типа, според аурата са: Генератор, Прожектор, Манифестор и Рефлектор.

 

Генератор

Generator-aura-VA

Генераторите са един от двата енергийни типа заедно с манифесторите. Единствено генераторите имат постоянен достъп до жизнена сила. Те са най-щастливи когато са заети с нещата, които обичат. Колкото по-малко време генераторите мислят за работа и колкото повече време инвестират в работа, толкова по-задоволени са те. Когато работата носи задоволство, всичко останало се намества. Когато генераторите са зациклили и не знаят в какво или къде да влагат енергията си или преживяват постоянна намеса в работата си, се чувстват некомфортно.
Генераторите са чисти или манифестиращи. Манифестиращите генератори са генератори с манифестиращ потенциал и след като откликнат могат да бъдат много бързи.
 
Генераторите са близо 67% от населението на планетата. Те са движещата жизнена сила и са великите строители на този свят. Те имат отворена и обгръщаща аура. Затова не бива да инициират и да започват неща, тъй като не са предпазени. Аурата им е отворена. Коректните неща за тях идват отвън, животът сам им ги поднася на тепсия. Генераторите са тук да опознаят себе си, чрез отклика който имат за нещата и хората в живота си. Те са тук, за да правят, това което обичат и да се наслаждават на това, с което са заети, за да намерят задоволство. Генераторът е самия живот. Наблюдавайки звуците на удоволствие или потъване на енергията, генераторът избягва фрустрацията.
 
Те са устроени да откликват със сакралния си център, чрез звуци, усещане в корема или движение на приближаване или отдалечаване спрямо нещо. Сакралният отклик е свързан с наличността на енергия за определено нещо. Веднъж щом откликнат и се въвлекат в някаква дейност те бележат постепенно развитие, стъпка по стъпка, като по пътя си минават през равнинни фази и понякога могат да се чувстват, сякаш боксуват на място. Ако са откликнали правилно, когато стигнат до равнинната фаза, ще могат да продължат и да останат в процеса, а не да зарязват нещата по средата. Манифестиращият генератор е добре да започне и да опита дейността, за да усети по-добре дали има или не отклик.

Ако сте във връзка с генератор, можете да имате едни от най-искренните отношения с тях. Достатъчно е само да ги питате и да слушате сакралният им отклик към затворени въпроси с да“ и не“. Генераторът не знае своята истина докато не бъде попитан или иницииран от живота. Енергийно аурата му привлича, но е отворена за въздействие и затова генераторът не бива да инициира, а трябва да чака да откликне на нещо отвън. Когато е настроен на своята честота, генераторът привлича правилните хора и ситуации в живота си и се движи без съпротива. Задоволството и удовлетворението са автентичния подпис на генератора. Фрустрацията и незадоволеността, както и гнева при манифестиращия генератор са червените флагчета, които му дават обратна връзка дали е на правилното място и дали се движи в правилната посока.

>> Повече за детето генератор

>> Повече за разликата между генераторите и манифестиращите генератори

 

Projector-aura-VA

Прожектор

Прожекторите са своего рода нов тип „лидери“, които могат успешно да водят, след истинно разпознаване и официална покана. Ролята и предназначението им е да напътстват другите, след като разпознаят специфичната им уникалност и им донесат фино настройване към правилната посока.
Прожекторите внимателно изучават другите и света. Те разпознават черти, нагласи, процеси, майсторски знаят как да бъдат ефективни и забелязват неща, които другите хора пропускат.
Прожекторът е тук да бъде поканен да води и да направлява своята група към успех. Неговата аура е фокусирана и пробождаща. Той е подложен на силно влияние от хората, с които общува. Затова трябва да изчака да бъде разпознат, за истинния себе си и да бъде поканен да се въвлече.
Ако сте прожектор Вие сте най-щастлив когато взаимодействате с хора, които разпознават Вашите способности и влияние. Вие обожавате да сте около другите и да общувате с тях, защото така научавате много за себе си, както и това как да направите света едно по-добро място.
Когато не изчаквате, срещате огромна съпротива. Всеки опит да казвате на някого, да го убеждавате или инструктирате, без да са ви поканили за това, носи ниска вибрация на Вас и на другите около Вас и Вие ще усещате изтощение, негодувание или горчивина.
Преди да се хвърлите да обвинявате другите за липсата на признателност, преоценете. Преоценете интересите си, образованието си, проучванията си и мотивите си. Когато имате дълбочина в специфичния предмет или услуга, разпознаването ще дойде. Вие сте човек, който безпроблемно може да се придвижва в различните прослойки на обществото и да постига успехи. Ако сте в позиция, на която сте по-скоро работник, отколкото в ръководна роля, сякаш светлината Ви намалява.
Прожекторът е великият организатор и притежава дарбата да събира хората заедно. Опитът на прожектора да накара другите да се променят, за да го оценят, просто не работи.
Прожекторът трябва да приеме, че онези хора, които не го припознават истински не са точните за него и е важно да изчака тези, които му отдават подходящото признание.
Прожекторите не са тук да бъдат вършители и да работят до изтощение, а да бъдат ефективни и да пестят енергията си, като по-скоро направляват другите, но едва след като бъдат разпознати и поканени. Иначе срещат съпротива, неразбиране и се чувстват невидими и огорчени, вместо успешни заедно със специфичната съвкупност от хора, която са тук да водят и то свързана с конкретна, специализирана тема, която прозират именно чрез другите. Прожекторите са тук да станат майстори в тази специфична тема, а това изисква търпение и постоянство.
Представете си децата прожектори, които винаги тръгват от неопитност, незнание, слабост, но с една извънземна гледна точка. Сякаш виждат цялостната картинка и то от орлов поглед.
Голяма отговорност е да си прожектор. Толкова дълбоко проникваш! Това е една от дарбите ти! И тя е за другите.

 

Manifestor-aura-VA

Манифестор

Манифесторът е тук да оказва влияние върху другите и да намери свобода. Неговата аура е компактна, затворена и отблъскваща. Той е като енергийно гюле за другите аури и трудно може да бъде спрян. Това създава напрежение у другите хора, които се опитват да наложат граници на влиянието му. Затова Манифесторът трябва да се научи да информира другите, преди да действа, а когато е все още дете, да пита.

Манифесторът е един от двата енергийни типа заедно с генератора, но е несакрален. Затова не може да работи продължително време. Манифесторът е тук да бъде искрата, да запалва двигателя и да повежда другите в нова неизвървявана или неизпитвана досега посока и след това да ги остави те да свършат работата. Единствено за манифестора енергийно е възможно да инициира заради естеството на ауричното си поле.

Когато осведомява другите преди да действа и е учтив, успява да стопи съпротивата им и те се чувстват по-комфортно в избутващата му аура.

Ако сте във връзка с манифестор е добре да разберете нуждата им от автономност. Ако се опитвате да ги контролирате или манипулирате да правят разни неща, това ще рикошира и ще създаде хаос. Ако искате манифесторът да ви съдейства можете да го информирате за ситуацията, без да искате помощта им. Ако имат енергия за нещо, те ще го свършат на минутата или с времето, когато добият емоционална яснота.

Манифесторът не е тук, за да откликва или да генерира и съгражда. Той или тя не са тук, за да бъдат непременно най-добрите. Те са тук да бъдат иноваторите, които инциират когато е коректно. Може да им трябва време, за да се събудят и да си възвърнат силата. Да си въздействащ означава да съживиш искрата, която е вътре в теб.
Авторитетът е преди Стратегията за манифестора. Не става дума за бунтарство, а за почтително внасяне на чисто въздействие независимо дали идва спонтанно, волево или стъпка по стъпка по пътя към емоционална яснота.
След като манифесторът неизменно започне да информира през цялото време и изчаква достигането на яснота когато е емоционален, то това е най-краткият път към постигането на мир и свобода.
Манифесторът започва да разбира същността си, като наблюдава начините, по които въздейства на другите.

 

Reflector-aura-VAРефлектор

Рефлекторът е тук да отразява действителността и другите хора, в което може да намери изненада и лекота. Неговата аура е издържлива, но феерична като облак – вземаща малки проби от околните. Аурата на рефлектора е естествено защитена по енергиен път и въпреки отвореността си те не задържат за дълго обуславянето от другите.
Ако сте рефлектор най-щастливи се чувствате когато можете да влизате и излизате от живота на хората, без много, много очаквания. Вие се наслаждавате да бъдете в различни видове среди и хора, наблюдавайки и забелязвайки отраженията, които обменяте.
Почитайте уникалното си темпо и си давайте допълнително време, около 30 дни, за да сте сигурни кои хора и покани са най-добри за Вас. Вие сте много гъвкави. Но ако все пак, приемате прибързано поканите или ако сте около твърде много хора, можете да се почувствате загубени или разочаровани.
За да се свържете с Вашата геометрия, преди да действате изчакайте пълния лунен цикъл, около 28-29 дни. Всичко, което не е за Вас, автоматично ще отпадне.
Рефлекторът е приблизително 1,44% от населението. Следователно те са много редки. Всичките им центрове са отворени – нямат дефиниция, само портали. Това ги прави мъдри наблюдатели и това е, което им дава способността да отразяват средата си – те поемат енергията около себе си и я усилват.
Тяхната житейска цел е да отразяват здравето на общността, в която живеят; те са барометрите на здравето на общността, в която се намират. Те увеличават и отразяват всичко, което е около тях, с когото и да са и където и да са.
Много е важно за рефлекторите да са на правилното място с правилната общност. Ако не се чувстват добре или не харесват това, което се случва с тях, значи са на грешното място с грешните хора. Ако са там, където е правилно за тях, те ще могат да направят това, за което са дошли тук.
Рефлекторите, подобно на прожекторите са инструмент за по-голямото благо. Рефлекторите търсят съвършенството в човечеството и едва когато всички са щастливи, тогава и те се чувстват щастливи. Когато са на естествената си вибрационна честота, те носят огромно състрадание, мекота и желание да излекуват света.
Рефлекторите имат способността да се оттърсят от идентифицирането си с енергиите около тях, да добавят своя заряд и да отразят обратно едно по-висше съзнание. Това е най-високото им призвание като енергийни лечители, когато успеят да останат центрирани и способни да дадат пространство на другите.
Когато рефлекторите отстъпят назад и останат центрирани в себе си и едниствено като отражение на всичко, свидетели без задни помисли и манипулативни игри, те могат да отразяват без изкривяване всичко, което е извън баланс.
Да си рефлектор е едновременно непосилна задача и това да си Магьосникът от Оз, Шама, Жрицата, великият съдник, инструментът на Програмата, връзката с цялото единство, естествените процеси, Природата, висшето Аз. Да бъдеш като една тръба, която просто прокарва вселенския ритуал в нощта.
Студена, блестяща, бяла и лека, неуловима, като лунната пътека.

>> Рефлекторът и луната
>> Повече за детето рефлектор

>> Повече за Хюмън Дизайн

>> Основни понятия в Хюмън Дизайн

>> Анализи и консултации

 

Ако тази публикация Ви се е сторила полезна или интересна, моля споделете я с приятели или харесайте страницата ни.

Регистрирайте се за нашия бюлетин

* indicates required

Intuit Mailchimp